Aktuálně platný rozvrh lekcí

Pondělí 17:00 Pilates Kurz
  18:00 Bosu bodyform Otevřená hodina
  19:00 Pilates Kurz
Středa 18:30 Pilates Kurz
Čtvrtek 08:00 Pilates Kurz
  17:00 Pilates Kurz
  18:00 Kruhový trénink Otevřená hodina

Proč upřednostnit kurz před otevřenou lekcí?

Počet klientů v kurzu je omezen na 12, proto je více prostoru pro detailní vysvětlení a nácvik správného provedení cviků s přihlédnutím ke zdravotním problémům, svalovým dysbalancím každého z klientů. Kurz navštěvuje uzavřená skupina klientů, proto je možné postupně rozšiřovat zvládnuté základy této metody až k obtížnějším cvikům. 

Otevřené lekce

Pro všechny, kteří z pracovních či časových důvodů nemohou pravidelně navštěvovat kurzy cvičení pilates, nabízíme lekce pilates formou otevřených lekcí. Délka lekce je 55 minut.

Nevýhodou oproti kurzu je větší kapacita osob na lekci a stále se měnící skupina klientů rozdílné úrovně pokročilosti.

Používáme následující pomůcky:

Bosu balance trainers, pěnové válce,  pilates kruhy,  velké míče,  overbally,  flex bandy, spine correctory, jednoruční činky, Ron Fletcher ručníky,  zátěžové míčky.

Sál ke cvičení

Odvětrání vzduchotechnikou o výkonu 5000 m³/hod.


Ceník kurzů a lekcí

Otevřené lekce
Pilates115 Kč / 1 lekce
Bosu115 Kč / 1 lekce
Vstupovka1000 Kč (10 vstupů)
Kurzy (dle počtu lekcí)
Pilates105 Kč / 1 lekce
Bosu Pilates105 Kč / 1 lekce
Spine corrector130 Kč
Soukromá lekce
Pro 1 osobu400 Kč / 1 lekce
Pro 2 osoby500 Kč / 1 lekce

Otevřené lekce si můžete rezervovat na  775 557 718.

Pravidla rezervace a storno poplatků:

Na otevřenou lekci si můžete rezervovat místo telefonicky nebo osobně na recepci až 3 týdny dopředu. Zrušení rezervace je nutné nejpozději do 12 hod. V den konání lekce, pro dopolední hodiny den předem. Pokud rezervovanou lekci nezrušíte nebo zrušíte pozdě, bude vám účtován storno poplatek 50,- kč. 

Předplatné:

Na otevřené lekce je možné zakoupit předplacenou vstupovku v hodnotě 10 otevřených lekcí. Můžete ji využít na pilates, bosu a bosu cardio.

Podmínky pro uplatnění slevy:

Vstupovka má omezenou platnost. Pro klienty, kteří mají zaplacený některý z kurzů je platnost vstupovky omezena na 3 měsíce. Během 3 měsíců ode dne prvního vstupu musíte vychodit všechny vstupy. Nevychozené vstupy propadají, nelze je převést do dalšího období. Pro klienty, kteří nechodí do žádného kurzu a využívají pouze otevřených hodin je platnost vstupovky omezena na 2 měsíce. Během 2 měsíců ode dne prvního vstupu musíte vychodit všechny vstupy. Nevychozené vstupy propadají, nelze je převádět do dalšího období.


Pilates

Motivace

Chcete získat vypracované tělo s pevnějšími a pružnějšími svaly? Chcete se zbavit chronických bolestí zad, páteře a kloubů způsobených vadným držením těla a cítit se lépe? Chcete být v lepší kondici pro rekreační sporty nebo zlepšit svoji výkonnost ve vrcholovém sportu? Rádi vám pomůžeme dosáhnout těchto cílů pravidelným cvičením metody pilates.

Komu je cvičení doporučeno

 • pro lidi s chronickou bolestí zad,
 • pro lidi s nadváhou,
 • pro lidi s opakovaným napěťovým zraněním,
 • pro prevenci osteoporózy, inkontinence,
 • pro lidi trpící stresem,
 • pro těhotné a po porodu,
 • jako pokračování rehabilitace po úrazech,
 • pro sportovce s jednostranným zatížením.

Co potřebujete ke cvičení

 • Pohodlné sportovní oblečení.
 • Ručník (který si dáte pod sebe na podložku).
 • Cvičí se bez obuvi, naboso.

Něco o cvičení

Joseph Hubertus Pilates

Joseph Hubertus Pilates (1880 - 1967) vytvořil systém cvičení, jehož podstatou je souhra těla a mysli. Inspiroval se ve starých kulturách. Každý pohyb vychází ze zpevnění středu těla "powerhouse" (centrum síly). Důraz je kladen na koncentraci a kontrolu nad plynule prováděným pohybem a koordinaci dechu a pohybu. Kvalitní, přesné a vědomé provedení pohybu je vždy důležitější než počet opakování a rozsah pohybu. Čím lépe si cvičení pilates osvojíte, tím lépe budete vnímat svoje tělo nejen při cvičení, ale i v běžných každodenních aktivitách.

Pravidelné cvičení pilates vám pomůže zpevnit celé tělo, získat pevnější, průžnější svaly. Zbaví vás špatných návyků držení těla a tím pomůže odstranit chronické bolesti zad a kloubů. Zlepší vaši celkovou kondici a koordinaci. Pomůže vám aktivovat hluboký stabilizační systém, posílí svaly pánevního dna, je prevencí proti inkontinenci, proti opakovaným zraněním. Pravidelným cvičením také odbouráte psychický stres.

Cvičení pilates je vhodné pro získání a udržení kondice v jakémkoli věku. Pro mladé, starší, fyzicky aktivní i méně aktivní jedince. 


BOSU

BOSU Balance Trainer

BOSU Balance Trainer je skvělou pomůckou, která pomocí cviků, zaměřených na udržení rovnováhy v nejrůznějších pozicích, zpevní a posílí celé tělo. Zároveň má velký vliv na zlepšení nervosvalové koordinace při provádění nejrůznějších sportovních aktivit i aktivit každodenního života.

BOSU Balance Trainer

Cvičení na bosu klade nároky nejen na fyzickou stránku, ale stejně tak je nezbytné plné soustředění na prováděný pohyb. Cvičení může být fyzicky velmi náročné, ale při správné zvolené obtížnosti cviků je vhodné pro klienty všech věkových kategorií s různou úrovní fyzické kondice.

Název bosu vznikl jako zkratka pro "both sides up" tedy v překladu "obě strany nahoru". Cviky lze provádět na průžné kopuli i na obrácené tvrdé platformě. Tuto pomůcku můžete u nás vyzkoušet v lekcích bosu bodyform a bosu cardio.

Lekce BOSU Bodyform

Lekce jsou zaměřeny na udržení a zvýšení fyzické kondice, posílení středu těla, vytvarování problémových partií, redukci hmotnosti. Ke cvičení využíváme BOSU Balance Trainer, jednoruční činky, overbally, pilates kruhy.

Lekce probíhají formou otevřených lekcí. Kapacita je omezena na 10 cvičících. Délka jedné lekce je 55 minut.

Lekce BOSU Cardio

Lekce s využitím pomůcky BOSU Balance Trainer. Lekce je zaměřena na zvýšení a udržení fyzické kondice, redukci hmotnosti, stimulaci kardiovaskulárního systému. V průběhu lekce se tepová frekvence pohybuje v aerobní i anaerobní zóně.

Lekce probíhají formou otevřených lekcí v kombinaci s cvičením pilates. Kapacita je omezena na 10 cvičících. Délka jedné lekce je 55 minut.


Soukromé lekce

Co můžete na soukromé lekci očekávat?

Na základě vaší aktuální úrovně fyzické kondice, zdravotních omezení, vašich požadavků a časových možností stanovíme cíle, kterých se budeme snažit společně dosáhnout. Součástí první lekce je taky vstupní diagnostika držení těla, svalových dysbalancí, flexibility a tělesné zdatnosti.

Skladba cviků je založena na principech metody pilatess využitím lehkého equipmentu (pilates kruh, pěnový válec, stability ball, overball, flex band), dále využíváme pomůcky BOSU Balance Trainer, spine corrector, jednoruční činky. Pokud dáváte přednost cvičení na posilovacích strojích, můžeme vám nabídnout osobní trénink v posilovně.

Pro koho jsou určeny?

Soukromé lekce jsou vhodné pro všechny, kteří upřednostňují individuální péči a soukromí, mají specifické požadavky nebo zdravotní omezení.